Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
 • Vui lòng đăng nhập
 • Có 142 Hiện vật

  Nhà cung cấp

  Tác giả

  Chọn mức giá

  VNĐ

  ∞ VNĐ

  Nhóm hiện vật

  Chất liệu hiện vật

  Chọn kích thước

  cm2

  cm2

  Danh sách hiện vật

  Ngày biển động

  Ngày biển động

  Mã hiện vật:
  P025000
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  77 cm x 60 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  10.000.000 VNĐ
  Trừu tượng đỏ

  Trừu tượng đỏ

  Mã hiện vật:
  P073085
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  25 cm x 45 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  7.000.000 VNĐ
  Đêm chờ

  Đêm chờ

  Mã hiện vật:
  P094838
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  30 cm x 40 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  5 người

  5 người

  Mã hiện vật:
  P028183
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  50 cm x 50 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  25.000.000 VNĐ
  Quê cũ

  Quê cũ

  Mã hiện vật:
  P055917
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  40 cm x 32 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Pác Bó

  Pác Bó

  Mã hiện vật:
  P022857
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  30 cm x 42 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  25.000.000 VNĐ
  Chùa Trấn Quốc

  Chùa Trấn Quốc

  Mã hiện vật:
  P061891
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  29 cm x 39 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Phong cảnh

  Phong cảnh

  Mã hiện vật:
  P048002
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  65.000.000 VNĐ
  Vũ khèn thơ mộng

  Vũ khèn thơ mộng

  Mã hiện vật:
  P005737
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  40 cm x 170 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Bến bờ

  Bến bờ

  Mã hiện vật:
  P008113
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  55 cm x 30 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  30.000.000 VNĐ
  Người mài dao

  Người mài dao

  Mã hiện vật:
  P084916
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  54 cm x 59 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  25.000.000 VNĐ
  Nhà bên sông

  Nhà bên sông

  Mã hiện vật:
  P045763
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  45 cm x 60 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  55.000.000 VNĐ
  Bến Tùng Vụng

  Bến Tùng Vụng

  Mã hiện vật:
  P047314
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  32 cm x 47 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Thuyền nhớ biển

  Thuyền nhớ biển

  Mã hiện vật:
  P073665
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  39 cm x 55 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Rượu cần

  Rượu cần

  Mã hiện vật:
  P039346
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Lụa
  Kích thước:
  55 cm x 75 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  30.000.000 VNĐ
  Phận phố 3

  Phận phố 3

  Mã hiện vật:
  P010228
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  70 cm x 100 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  30.000.000 VNĐ
  Nhà tranh

  Nhà tranh

  Mã hiện vật:
  P082844
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  40 cm x 50 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  50.000.000 VNĐ
  Tĩnh vật xương rồng

  Tĩnh vật xương rồng

  Mã hiện vật:
  P098850
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  42 cm x 49 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  50.000.000 VNĐ
  Thuyền

  Thuyền

  Mã hiện vật:
  P059882
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  33 cm x 40 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ nằm ngủ

  Thiếu nữ nằm ngủ

  Mã hiện vật:
  P090598
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  20 cm x 46 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Tổng hợp

  Tổng hợp

  Mã hiện vật:
  P020320
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  50 cm x 60 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Đôi gà

  Đôi gà

  Mã hiện vật:
  P059889
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  41 cm x 70 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Đi lễ hội

  Đi lễ hội

  Mã hiện vật:
  P058013
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  48 cm x 62 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Mái đình 2

  Mái đình 2

  Mã hiện vật:
  P070727
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  52 cm x 65 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ

  Thiếu nữ

  Mã hiện vật:
  P060840
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  60 cm x 80 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ múa 2

  Thiếu nữ múa 2

  Mã hiện vật:
  P018574
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  60 cm x 80 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ múa 2

  Thiếu nữ múa 2

  Mã hiện vật:
  P063379
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  60 cm x 80 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ cầm bút

  Thiếu nữ cầm bút

  Mã hiện vật:
  P003427
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  70 cm x 70 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  25.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ

  Thiếu nữ

  Mã hiện vật:
  P008951
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  83 cm x 83 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  25.000.000 VNĐ
  Chiếc lá cuối cùng

  Chiếc lá cuối cùng

  Mã hiện vật:
  P005568
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  60 cm x 60 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ