Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
 • Vui lòng đăng nhập
 • Có 218 Hiện vật

  Nhà cung cấp

  Tác giả

  Chọn mức giá

  VNĐ

  ∞ VNĐ

  Nhóm hiện vật

  Chất liệu hiện vật

  Chọn kích thước

  cm2

  cm2

  Danh sách hiện vật

  Chùa trấn quốc

  Chùa trấn quốc

  Mã hiện vật:
  P550374
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  30 cm x 40 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  12.000.000 VNĐ
  Sáo chiều

  Sáo chiều

  Mã hiện vật:
  P362412
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  50 cm x 70 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  30.000.000 VNĐ
  Phong cảnh

  Phong cảnh

  Mã hiện vật:
  P726409
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  23 cm x 38 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  18.000.000 VNĐ
  Trận địa cối Sơn Tây

  Trận địa cối Sơn Tây

  Mã hiện vật:
  P310983
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  30 cm x 40 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  10.000.000 VNĐ
  Trên đảo Sinh Tồn

  Trên đảo Sinh Tồn

  Mã hiện vật:
  P408608
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  30 cm x 42 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  10.000.000 VNĐ
  Xúng xính

  Xúng xính

  Mã hiện vật:
  P731634
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  60 cm x 60 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Trừu tượng

  Trừu tượng

  Mã hiện vật:
  P225322
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Khác
  Kích thước:
  90 cm x 50 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Trừu tượng

  Trừu tượng

  Mã hiện vật:
  P667632
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  sơn khắc
  Kích thước:
  81 cm x 61 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ

  Thiếu nữ

  Mã hiện vật:
  P747755
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Lụa
  Kích thước:
  80 cm x 60 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  16.000.000 VNĐ
  Trừu tượng

  Trừu tượng

  Mã hiện vật:
  P060534
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  70 cm x 52 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  12.000.000 VNĐ
  Thiếu nữ ngồi

  Thiếu nữ ngồi

  Mã hiện vật:
  P942766
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  87 cm x 115 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Ô quan chưởng

  Ô quan chưởng

  Mã hiện vật:
  P304889
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  40 cm x 120 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  60.000.000 VNĐ
  Phong cảnh

  Phong cảnh

  Mã hiện vật:
  P790873
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  32 cm x 42 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  8.000.000 VNĐ
  Phong cảnh

  Phong cảnh

  Mã hiện vật:
  P247840
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  acrylic
  Kích thước:
  40 cm x 50 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  18.000.000 VNĐ
  Hai cô gái

  Hai cô gái

  Mã hiện vật:
  P673466
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Lụa
  Kích thước:
  57 cm x 43 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  55.000.000 VNĐ
  Lọ hoa

  Lọ hoa

  Mã hiện vật:
  P082144
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  70 cm x 50 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  12.000.000 VNĐ
  Tre

  Tre

  Mã hiện vật:
  P419357
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Lụa
  Kích thước:
  29 cm x 39 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  10.000.000 VNĐ
  Nude

  Nude

  Mã hiện vật:
  P909524
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  50 cm x 40 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  23.000.000 VNĐ
  Quay sợi

  Quay sợi

  Mã hiện vật:
  P723674
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  58 cm x 78 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Phố cổ

  Phố cổ

  Mã hiện vật:
  P928898
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  56 cm x 80 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  23.000.000 VNĐ
  Đàn nhị

  Đàn nhị

  Mã hiện vật:
  P119255
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  58 cm x 77 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  70.000.000 VNĐ
  Mùa hoa cúc

  Mùa hoa cúc

  Mã hiện vật:
  P150939
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  acrylic
  Kích thước:
  80 cm x 100 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Nude

  Nude

  Mã hiện vật:
  P528972
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  49 cm x 34 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  7.000.000 VNĐ
  Con nước vùng cao

  Con nước vùng cao

  Mã hiện vật:
  P355961
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  100 cm x 100 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  30.000.000 VNĐ
  Bến thuyền

  Bến thuyền

  Mã hiện vật:
  P894182
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  80 cm x 100 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  19.000.000 VNĐ
  Phố

  Phố

  Mã hiện vật:
  P606924
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn dầu
  Kích thước:
  40 cm x 48 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  500.000.000 VNĐ
  Phố

  Phố

  Mã hiện vật:
  P082436
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  80 cm x 120 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  40.000.000 VNĐ
  Bến cảng quảng ninh

  Bến cảng quảng ninh

  Mã hiện vật:
  P405341
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  50 cm x 70 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  4.000.000 VNĐ
  Tĩnh vật

  Tĩnh vật

  Mã hiện vật:
  P389417
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  58 cm x 41 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  5.000.000 VNĐ
  Chân dung Vũ Đình Liên

  Chân dung Vũ Đình Liên

  Mã hiện vật:
  P398955
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  37 cm x 27 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ