Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
 • Vui lòng đăng nhập
 • Chính sách bảo mật

  Chính sách bảo mật này (Chính sách bảo mật của người dùng) mô tả cách thu thập thông tin và dữ liệu từ bạn khi bạn sử dụng trang web trực tuyến này, trang web di động, ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật số hoặc bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang web, tính năng hoặc chức năng nào có liên quan. Bằng cách sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, xử lý và chia sẻ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

  1. Nguyên tắc bảo mật của chúng tôi

  Chúng tôi cam kết công nhận và tôn trọng quyền riêng tư của bạn bằng cách thông báo cho bạn và xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tuân thủ luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.

  2. Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn

  Dữ liệu tài khoản bạn cung cấp trực tiếp và tự nguyện cho chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập và xử lý một số hoặc tất cả các thông tin sau mà bạn cung cấp cho chúng tôi nếu bạn đăng ký, tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như:

  • Tên
  • Địa chỉ email
  • Địa chỉ gửi thư
  • Số điện thoại
  • Tên tài khoản
  • Mật khẩu
  • Thông tin đăng ký khác
  • Hỗ trợ khách hàng hoặc Thông tin kỹ thuật bạn cung cấp khi bạn liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc về việc sử dụng Dịch vụ của bạn
  • Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua Dịch vụ, giao dịch mua hàng của bạn và việc thực hiện các đơn đặt hàng chúng tôi cung cấp cho bạn
  • Thông tin khác bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông qua các chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát

  Dữ liệu hồ sơ người dùng. Ngoài các dữ liệu được liệt kê ở trên, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn những lựa chọn tạo hồ sơ người dùng để mô tả chính bạn có thể hiển thị cho những người dùng khác. Nếu bạn là người dùng đã đăng ký, bạn cũng có thể điều chỉnh cài đặt tài khoản của mình thông qua tài khoản người dùng. Chúng tôi lưu ý rằng, ngay cả khi bạn điều chỉnh cài đặt để hồ sơ người dùng của bạn vẫn ở chế độ riêng tư, chúng tôi vẫn có thể truy cập và xem thông tin bạn cung cấp như một phần của hồ sơ người dùng của bạn.

  Dữ liệu công khai bạn đăng thông qua các dịch vụ. Nếu bạn đăng thông tin trên các khu vực công cộng của Dịch vụ, chẳng hạn như đánh giá, nhận xét và nội dung người dùng, dữ liệu đó có thể được chúng tôi, những người dùng Dịch vụ khác và người xem nói chung thu thập và sử dụng. Chúng tôi thực sự khuyên bạn không nên đăng bất kỳ thông tin nào thông qua Dịch vụ cho phép người lạ nhận dạng hoặc định vị bạn nếu bạn không muốn chia sẻ với công khai.

  Dữ liệu sử dụng chúng tôi tự động thu thập từ bạn. Ngoài thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, Dịch vụ có thể tự động thu thập và xử lý dữ liệu bổ sung, dữ liệu này có thể bao gồm:

  • Dữ liệu đăng ký thiết bị
  • Cài đặt thiết bị
  • Mạng di động
  • Thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ
  • URL được yêu cầu và giới thiệu
  • Dữ liệu vị trí được thu thập thông qua thiết bị của bạn
  • Thông tin được thu thập thông qua cookie và các công nghệ theo dõi khác

   3. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

  Trong phần này, chúng tôi đặt ra các mục đích mà chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng Dịch vụ.

  Cung cấp Dịch vụ, Cải thiện Dịch vụ, Cung cấp Hỗ trợ và Liên lạc với Bạn. Chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu bạn cung cấp hoặc được thu thập thông qua Dịch vụ để vận hành và cải thiện Dịch vụ, các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ khác của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thỉnh thoảng liên hệ với bạn để cung cấp cho bạn thông tin và thông báo quan trọng. liên quan đến Dịch vụ và để thực hiện các nghĩa vụ phát sinh từ bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn và chúng tôi.

  Cung cấp tài liệu quảng cáo và quảng bá. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu bạn cung cấp hoặc được thu thập thông qua Dịch vụ để cung cấp cho bạn các cập nhật, ưu đãi và chương trình khuyến mãi, nơi bạn đã chọn để nhận những dữ liệu này. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và các đối tác kinh doanh đã chọn của chúng tôi cho bạn qua email và, theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý tại thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn để thực hiện bất kỳ loại nào trong số các loại quảng cáo này. Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi qua email, vui lòng làm theo các hướng dẫn có trong mỗi email bạn nhận được từ chúng tôi, mô tả cách bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo tiếp theo từ chúng tôi.

  Liên kết Quảng cáo và bên thứ ba. Dịch vụ có thể được hỗ trợ thông qua quảng cáo và chúng tôi có thể làm việc với các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo. Chúng tôi có thể cung cấp cho các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo này khả năng thu thập dữ liệu về cách bạn tương tác với Dịch vụ, nếu có thể, thiết bị di động của bạn. Các nhà quảng cáo, mạng quảng cáo và các bên thứ ba khác có thể sử dụng cookie, pixel và đèn hiệu web để theo dõi hành động của người dùng trực tuyến theo thời gian và trên các trang web hoặc nền tảng khác nhau để phân phối quảng cáo điện tử được nhắm mục tiêu đến từng người dùng. Chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát cookie, pixel hoặc đèn hiệu web mà các đối tác bên thứ ba có thể sử dụng. Ngoài ra, Dịch vụ có thể bao gồm nội dung của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web của bên thứ ba khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web bên thứ ba này. Bạn được khuyến khích xem lại các chính sách bảo mật của các trang web khác nhau mà bạn truy cập.

  Bạn có thể thay đổi tùy chọn bảo mật của mình về việc sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác thông qua trình duyệt của bạn. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình chấp nhận tất cả cookie, chặn một số cookie nhất định, yêu cầu sự đồng ý của chúng tôi trước khi cookie được đặt trong trình duyệt của bạn hoặc chặn tất cả cookie. Chặn tất cả các cookie sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm trực tuyến của bạn và có thể ngăn bạn tận hưởng các tính năng đầy đủ được cung cấp thông qua Dịch vụ. Bạn có thể từ chối thu thập, sử dụng và chuyển dữ liệu vị trí chính xác cho mục đích quảng cáo dựa trên vị trí, bằng cách sử dụng các điều khiển dịch vụ vị trí trong cài đặt trên thiết bị di động của bạn.

  4. Quy định chung

   Bạn đồng ý không làm bất kỳ điều nào sau đây:

  Đăng, tải lên, xuất bản, gửi hoặc truyền bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin hoặc tài liệu không đúng yêu cầu. Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng Muadaugia nào hoặc vi phạm bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào; Sử dụng Dịch vụ, Nội dung nghệ thuật Muadaugia hoặc Nội dung thành viên cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào, theo bất kỳ cách nào mà các Điều khoản này không cho phép.

  Can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào. Thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ Dịch vụ từ những người dùng Dịch vụ khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ.

  Muadaugia có quyền, bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước, xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung của thành viên nào, theo quyết định riêng của chúng tôi.

  5. Lệ phí

   Bạn sẽ không bị tính phí khi truy cập Dịch vụ trừ khi chúng tôi có được thỏa thuận trước của bạn để trả các khoản phí đó. Bạn có thể hủy Tài khoản của mình bất cứ lúc nào. Bạn đồng ý thanh toán tất cả các chi phí có thể do bạn hoặc nhân danh bạn thông qua Dịch vụ, với giá có hiệu lực khi các khoản phí đó phát sinh.

   6. Thanh toán

   Nếu bạn mua Tác phẩm thông qua Dịch vụ, bạn có thể

  được chúng tôi yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến giao dịch mua của bạn, bao gồm, số thẻ tín dụng , ngày hết hạn, địa chỉ thanh toán, ID VAT và thông tin giao hàng. Bạn cấp cho chúng tôi quyền cung cấp thông tin đó cho các bên thứ ba để tạo điều kiện hoàn thành các giao dịch do bạn yêu cầu hoặc nhân danh bạn thông qua Dịch vụ. Việc xác minh thông tin có thể được yêu cầu trước khi chấp nhận bất kỳ đơn đặt hàng nào thông qua Dịch vụ.

   Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAY MÊ

  Địa chỉ: 11B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Điện thoại: 097.469.0021

  Email: pionline.vn@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/muadaugia.vn

  Website: www.pionline.vn