Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
Có 2 kết quả tìm kiếm

Xuất xứ

Nhà cung cấp

phiên đấu giá

Phiên đấu giá live

Phiên 1.1
Mã phiên : P45290
Nhà đấu giá : PI Auction House
Tổng số hiện vật : 4

Đấu giá live bắt đầu: 12:00 21-02-2021
kết thúc: 12:00 31-03-2021

11B Trang Thi, Hang Trong, Hoan Kiem
Hỗ trợ: 0974690021
Phiên số 01
Đang diễn ra
Test 1.2
Mã phiên : P53998
Nhà đấu giá : Nguyễn Tùng Lâm
Tổng số hiện vật : 3

Đấu giá live bắt đầu: 10:00 30-01-2021
kết thúc: 12:00 31-03-2021

11B Tràng Thi
Hỗ trợ: 0868609895
Test 1.2
Đang diễn ra