Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
 • Vui lòng đăng nhập
 • Điều khoản sử dụng

  Dịch vụ bao gồm một thị trường trực tuyến và các công cụ để mua, đặt giá, hỏi về, liệt kê, thị trường, chào bán và bán tác phẩm nghệ thuật và tác phẩm khác. Tất cả tác phẩm được chào bán và bán trực tiếp từ người bán cho người mua và chúng tôi không phải là một bên tham gia bất kỳ giao dịch mua bán nào. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể tạo điều kiện liên lạc hoặc thanh toán giữa người mua, người mua tiềm năng, nhà thầu và người bán liên quan đến một số tác phẩm.

  1. BÁN

  Đăng ký và yêu cầu của người bán. Để tham gia Bán, bạn sẽ cần tạo một tài khoản Pionline và đăng ký, cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ và thanh toán cần thiết nào, và hoàn thành bất kỳ biểu mẫu bắt buộc nào. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có thể từ chối đăng ký hoặc truy cập vào bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác và bạn sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sử dụng tài khoản Pionline hoặc thông tin đăng nhập của bạn.

  Nội dung của thành viên. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi Nội dung Thành viên mà bạn cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) bạn là chủ sở hữu duy nhất tất cả Nội dung mà bạn cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ hoặc bạn có tất cả các quyền, giấy phép để cung cấp Nội dung thành viên đó; và (ii) bạn không cung cấp bất kỳ Nội dung vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền đạo đức của bên thứ ba hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư, hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Nội dung của Pionline. Pionline ủy quyền cho bạn tải xuống, xem và in Nội dung do Pionline sở hữu chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn khi truy cập Dịch vụ và liên quan đến việc thực hiện các quyền được cấp cho Thành viên khi bạn là Thành viên. Đối với Nội dung được Pionline cấp phép, phạm vi quyền của bạn được xác định trên Dịch vụ nơi nội dung đó xuất hiện.

  PIonline ủy quyền cho bạn tải xuống, xem và in Nội dung do PIonline sở hữu chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn khi truy cập Dịch vụ và, nếu bạn là Thành viên, liên quan đến việc thực hiện các quyền được cấp cho Thành viên theo các Điều khoản này. Đối với Nội dung được Pionline cấp phép, phạm vi quyền của bạn được xác định trên Dịch vụ nơi nội dung đó xuất hiện.

  Trách nhiệm của người bán. Pionline tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và hy vọng người dùng cũng làm như vậy. Chính sách của Pionline, trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định của mình, sẽ vô hiệu hóa và / hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng liên tục vi phạm hoặc liên tục bị buộc tội vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền, vui lòng báo cáo các vi phạm bản quyền của bạn đang diễn ra trên Pionline. Khi nhận được thông báo, Pionline sẽ thực hiện những biện pháp hợp lý, theo quyết định riêng của mình, bao gồm cả việc xóa tài liệu bị cho là vi phạm ra khỏi website.

  Hạn chế giao dịch. Nếu bạn là Thành viên và đã được một Thành viên khác liên hệ qua Dịch vụ để mua một trong những tác phẩm trên Pionline, bạn không được bán Tác phẩm đó độc lập với Pionline. Vi phạm quy định này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản Thành viên của bạn với tư cách là một nghệ sĩ hoặc người mua

  2. ĐẤU GIÁ

   Đăng ký và yêu cầu của nhà thầu. Để đặt giá thầu, bạn sẽ cần tạo tài khoản Pionline và đăng ký làm nhà thầu, bạn cung cấp thông tin liên hệ và thanh toán. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàng và thông tin đủ điều kiện khác để đặt giá thầu bất cứ lúc nào. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn gửi một phần của bất kỳ giá thầu nào bạn đặt, trong trường hợp đó, nếu bạn không phải là nhà thầu trúng thầu, tiền gửi của bạn sẽ được hoàn trả cho bạn và nếu bạn là nhà thầu trúng thầu, tiền gửi của bạn có thể được sử dụng để bù phần thích hợp của giá mua. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có thể từ chối đăng ký hoặc quyền truy cập của bất kỳ nhà thầu nào, vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác, và bạn sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác trả giá bằng tài khoản hoặc thông tin đăng nhập của bạn.

  Trách nhiệm của nhà thầu. Mỗi nhà thầu đặt giá thầu được yêu cầu hoàn thành giao dịch nếu họ trúng thầu. Khi bạn đặt giá thầu cho bất kỳ tác phẩm nào, bạn sẽ chấp nhận trách nhiệm cá nhân đối với giá mua, mọi khoản thuế hiện hành, mọi chi phí vận chuyển, đóng gói và tất cả các chi phí áp dụng khác.

  Đấu thầu vắng mặt. Chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ đấu thầu vắng mặt liên quan đến một số phiên đấu giá, theo đó chúng tôi có thể thu thập giá thầu qua điện thoại, email và / hoặc các hình thức bằng văn bản. Tất cả các giá thầu được đặt qua Dịch vụ đặt giá thầu vắng mặt tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ đấu thầu vắng mặt chỉ để thuận tiện và không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng dịch vụ sẽ có sẵn bất cứ lúc nào. Chúng tôi có thể từ chối Dịch vụ đấu thầu vắng mặt cho bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào (ngay cả trong khi bán đấu giá) và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thất bại hoặc từ chối cung cấp Dịch vụ đấu thầu vắng mặt trong mọi trường hợp. Các nhà thầu chịu trách nhiệm cho các chi phí của mình liên quan đến Dịch vụ đấu thầu vắng mặt.

  Đấu giá trực tiếp. Chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ Đấu giá trực tiếp tại PI Gallery, 11B Tràng Thi (bao gồm cả Dịch vụ đấu thầu vắng mặt). Tất cả các giá thầu được đặt qua Dịch vụ đều tuân theo các Điều kiện này, cho dù Dịch vụ được truy cập tại một sự kiện trực tiếp hay bất kỳ địa điểm nào khác.

  Đấu giá Live/Online. Live được cung cấp như một dịch vụ đấu giá thay thế và không nên được coi là sự thay thế cho đấu giá trong phòng đấu giá trực tiếp. Bạn nên kiểm tra bất kỳ lô nào bạn quan tâm, cho dù là trực tiếp hoặc bằng cách yêu cầu thông tin (nếu có). Nếu bạn nhấp vào nút Đặt giá trực tuyến và giá thầu của bạn được gửi thành công, giá thầu của bạn sẽ được xem xét và nếu được chúng tôi chấp nhận, sẽ được gửi thay mặt bạn cho nhà đấu giá (Nhà đấu giá trực tiếp). Sau khi được Nhà đấu giá chấp nhận, giá thầu của bạn sẽ có hiệu lực và ràng buộc cho đến khi phiên kết thúc. Sau phiên đấu giá, bên thứ ba đấu giá sẽ liên hệ trực tiếp với các nhà thầu trúng thầu để thu tiền thanh toán, sắp xếp giao hàng hoặc nhận tác phẩm đã mua và tiến hành mọi hoạt động sau bán hàng khác và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn trong những việc này.

  Không bảo hành bởi Pionline. Ngoại trừ đối với tác phẩm được đấu giá bởi chính Pionline, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tác phẩm nào và sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quyền tác giả (nếu không thuộc do người bán cung cấp).

  3. MUA VÀ THUÊ

  Bạn có thể đặt hàng để mua một số tác phẩm trên Dịch vụ bằng tính năng mua hàng trực tuyến (Mua Mua ngay bây giờ) hoặc thực hiện một tính năng ưu đãi (Hãy thực hiện Ưu đãi Đặt trước). Nếu có sẵn, tính năng Mua ngay sẽ được chỉ định trên Dịch vụ bằng nút "Mua ngay". Mua ngay đơn đặt hàng được ràng buộc vào người mua. Khi bạn đặt hàng bằng tính năng Mua ngay, bạn được yêu cầu hoàn thành giao dịch theo các Điều kiện này. Nếu một tác phẩm như vậy được đặt hàng bằng tính năng Mua ngay, nó sẽ bị rút khỏi hàng tồn kho có sẵn mà người bán đang chờ hoàn thành giao dịch Mua ngay. Đối với một số tác phẩm, tính năng Cung cấp Ưu đãi cũng có thể khả dụng, được chỉ định trên Dịch vụ có nút Ưu đãi dành cho Ưu đãi. Trong những trường hợp này, bạn có thể đặt ưu đãi cho các tác phẩm đó bằng tính năng này và người bán có thể chọn chấp nhận đề nghị của bạn hoặc phản hồi với lời đề nghị phản đối. Tác phẩm sẽ không bị xóa khỏi kho của người bán cho đến khi người bán chấp nhận Mua ngay bây giờ hoặc Ưu đãi.

  Đăng ký và yêu cầu của người mua. Để tham gia Mua ngay/Mua giá đề nghị, bạn sẽ cần tạo một tài khoản Pionline và đăng ký, cung cấp bất kỳ thông tin liên hệ và thanh toán cần thiết nào, và hoàn thành bất kỳ biểu mẫu bắt buộc nào. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, ngân hàn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn gửi một phần của bất kỳ giá mua bạn đặt, trong trường hợp đó, nếu việc bán hàng không được hoàn tất, tiền đặt cọc của bạn sẽ được hoàn trả cho bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi có thể từ chối đăng ký hoặc truy cập vào bất kỳ ai vào bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả thông tin bạn cung cấp là đúng và chính xác và bạn sẽ không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác sử dụng tài khoản Pionline hoặc thông tin đăng nhập của bạn.

  Trách nhiệm của người mua. Mỗi người mua đặt hàng bằng cách ấn nút “Đặt hàng”, “Trả giá” hoặc “Đặt thuê”. Khi bạn mua bất động sản hoặc thực hiện một đề nghị cho bất kỳ tác phẩm nào, bạn đang chấp nhận trách nhiệm cá nhân cho Tổng giá mua (được xác định bên dưới), mọi khoản thuế hiện hành, mọi chi phí vận chuyển, đóng gói và tất cả các chi phí áp dụng khác.

  Hủy đơn hàng. Pionline có quyền hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào cho Tác phẩm được đặt qua Dịch vụ nếu Pionline xác định tác phẩm đó bị định giá sai, hết hàng, ngừng sản xuất hoặc không ở mức giá được liệt kê ở Dịch vụ. Nếu Pionline hủy đơn đặt hàng qua Dịch vụ, Pionline sẽ gửi cho bạn xác nhận qua email về việc hủy đó và bạn sẽ không bị tính phí cho đơn đặt hàng của mình

  Không bảo hành bởi Pionline. Ngoại trừ đối với tác phẩm được bán/đấu giá bởi chính Pionline, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tác phẩm nào và sẽ không chịu trách nhiệm đối với Quyền tác giả (nếu không thuộc do người bán cung cấp).

  4. THANH TOÁN VÀ HẬU MÃI

  Tổng giá mua và thời hạn thanh toán. Sau khi xác nhận bất kỳ Giao dịch mua nào và sau khi kết thúc bán đấu giá, hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán được ký kết và người mua phải trả Tổng hóa đơn không quá 7 ngày sau khi bán, bao gồm: (i) giá mua sản phẩm; (ii) mọi khoản thuế bán hàng và (iii) phí tổ chức và bên thứ ba (nếu có).

  Xử lý thanh toán. Người mua sẽ trả tiền trực tiếp cho người bán. Những người bán khác nhau có thể chấp nhận các phương thức thanh toán khác nhau và / hoặc có các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện cho họ và người mua sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện đó nếu có. Chúng tôi chỉ chấp nhận Thẻ thanh toán, Thẻ tín dụng, Visa, MasterCard. Nếu chúng tôi hoặc người bán phải chịu bất kỳ khoản phí ngân hàng nào từ người mua bằng chuyển khoản ngân hàng, người mua sẽ chịu trách nhiệm về các chi phí đó. Người mua đồng ý cho chúng tôi trả tiền hoa hồng trong số tiền nhận được từ người mua cho bên thứ ba giới thiệu khách hàng cho chúng tôi hoặc hỗ trợ chúng tôi liên quan đến việc bán tác phẩm.

  Đóng gói và Vận chuyển. Người mua được yêu cầu phải trả tất cả phí vận chuyển, đóng gói, và phí bảo hiểm quá cảnh và chi phí cho tác phẩm đã mua. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, cung cấp hỗ trợ trong quá trình vận chuyển, như tạo điều kiện liên lạc hoặc thanh toán giữa người mua và chủ hàng, hoặc đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Tuy nhiên, bất kỳ hỗ trợ hoặc khuyến nghị nào như vậy chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không cấu thành trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi. Chúng tôi không phải là đại lý của bất kỳ người mua, người bán hoặc bên thứ ba liên quan đến việc vận chuyển, đóng gói hoặc xử lý bất kỳ tác phẩm nào. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các hành vi, thiếu sót hoặc chính sách của người bán hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc vận chuyển, đóng gói. Trừ khi chúng tôi đồng ý cụ thể bằng văn bản đối với một số tác phẩm nhất định, chúng tôi không có trách nhiệm giao bất kỳ tác phẩm nào.

  Biện pháp khắc phục cho việc không thanh toán. Nếu người mua vì bất kỳ lý do nào hủy bỏ bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc nếu không thanh toán Tổng giá mua đối với bất kỳ tác phẩm nào theo Hạn chót thanh toán, thì người mua sẽ chịu trách nhiệm thanh toán của Tổng giá mua như vậy và bất kỳ khoản phí áp dụng nào khác. Người bán có thể hủy việc bán tác phẩm đó cho người mua mặc định và bán lại tác phẩm đó một cách công khai hoặc riêng tư theo các điều khoản mà người bán cho là phù hợp và người mua mặc định sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ thiếu hụt nào giữa giá bán lại mà người bán đạt được và giá mua ban đầu nợ bởi người mua mặc định.

  Hủy bỏ và hoàn tiền. Người bán đồng ý hủy việc bán và hoàn trả giá mua tác phẩm cho người mua theo các điều khoản và điều kiện sau: (i) người mua phải thông báo bằng văn bản cho người bán trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi người mua nhận được bất kỳ thông tin nào dẫn đến niềm tin rằng Quyền tác giả hay tính nguyên bản đã bị vi phạm và phải cung cấp thông tin đó cho người bán; (ii) người mua phải trả lại tác phẩm cho người bán trong cùng điều kiện như ban đầu. Các hoạt động được mô tả trong đoạn này sẽ chỉ được thực hiện bởi người mua và người bán. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm với người mua hoặc người bán về vấn đề này.

   

  Mọi thông tin cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ:

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAY MÊ

  Địa chỉ: 11B Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  Điện thoại: 097.469.0021

  Email: pionline.vn@gmail.com

  Facebook: https://www.facebook.com/muadaugia.vn

  Website: www.pionline.vn