Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
Có 25 Hiện vật

Nhà cung cấp

Tác giả

Nhóm hiện vật

Chất liệu hiện vật

Chọn kích thước

cm2

cm2

0 cm2 500 cm2 1000 cm2 5000 cm2 10000 cm2

Danh sách hiện vật

Ký họa 8

Ký họa 8

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV89924

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
35 cm x 52 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Phong cảnh

Phong cảnh

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV89518

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
80 cm x 120 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Ký họa 9

Ký họa 9

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV85664

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
35 cm x 52 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Ký họa 7

Ký họa 7

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV79095

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
35 cm x 52 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Phong cảnh

Phong cảnh

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV71818

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
60 cm x 80 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Bản người Mông ở Lào Cai

Bản người Mông ở Lào Cai

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV70316

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
90 cm x 120 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Ký họa 6

Ký họa 6

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV67972

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
35 cm x 52 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Bản Mường ở Hòa Bình

Bản Mường ở Hòa Bình

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV53355

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
80 cm x 120 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Ký họa 2

Ký họa 2

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV50542

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
35 cm x 52 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1

Trừu tượng

Trừu tượng

Tác giả :
Mã hiện vật:

HV47983

Nhóm :
Tranh
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
90 cm x 170 cm
Xem chi tiết

Số phiên bản : 1