Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
 • Vui lòng đăng nhập
 • Có 29 Hiện vật

  Tên tác phẩm

  Tác giả

  Nhóm hiện vật

  Chất liệu hiện vật

  Chọn kích thước

  cm2

  cm2

  Danh sách hiện vật

  Tóc Mây

  Tóc Mây

  Mã hiện vật:

  B46503

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  60 cm x 60 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Phong cảnh

  Phong cảnh

  Mã hiện vật:

  B089518

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  80 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ký họa 7

  Ký họa 7

  Mã hiện vật:

  B079095

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  35 cm x 52 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ký họa 2

  Ký họa 2

  Mã hiện vật:

  B050542

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  35 cm x 52 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu Tượng

  Trừu Tượng

  Mã hiện vật:

  B044602

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  160 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ký họa 3

  Ký họa 3

  Mã hiện vật:

  B027631

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  35 cm x 52 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ký họa 5

  Ký họa 5

  Mã hiện vật:

  B020535

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  35 cm x 52 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Phố cáo Hà Giang

  Phố cáo Hà Giang

  Mã hiện vật:

  B019569

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  80 cm x 180 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ký họa 4

  Ký họa 4

  Mã hiện vật:

  B002996

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  35 cm x 52 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 2

  Trừu tượng 2

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000166

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 1

  Trừu tượng 1

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000165

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  120 cm x 90 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Phong cảnh

  Phong cảnh

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000164

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 2

  Trừu tượng 2

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000163

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 1

  Trừu tượng 1

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000162

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ngày mưa 2

  Ngày mưa 2

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000161

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Ngày mưa 1

  Ngày mưa 1

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000160

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 2

  Trừu tượng 2

  Mã hiện vật:

  B000159

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 1

  Trừu tượng 1

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000158

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Tổng hợp trên toan
  Kích thước:
  90 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Dân ca 28

  Dân ca 28

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000157

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  120 cm x 120 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Dân ca 27

  Dân ca 27

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000156

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Dân ca 26

  Dân ca 26

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000155

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 2

  Trừu tượng 2

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000154

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Trừu tượng 1

  Trừu tượng 1

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000153

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 100 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Khu vườn

  Khu vườn

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000152

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  130 cm x 80 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Đêm giao thừa

  Đêm giao thừa

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000151

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  130 cm x 80 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Đi qua tháng 10 (10)

  Đi qua tháng 10 (10)

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000150

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Đi qua tháng 10 (9)

  Đi qua tháng 10 (9)

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000149

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Sơn dầu trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Cất giấu kí ức

  Cất giấu kí ức

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000148

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1

  Vùng hoang dại

  Vùng hoang dại

  Tác giả :
  Mã hiện vật:

  B000147

  Nhóm :
  Tranh
  Chất liệu:
  Acrylic trên toan
  Kích thước:
  100 cm x 150 cm
  Xem chi tiết

  Số phiên bản : 1