Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
 • Vui lòng đăng nhập
 • Có 21 Hiện vật

  Nhà cung cấp

  Tác giả

  Theo phiên đấu giá

  Chọn mức giá

  VNĐ

  ∞ VNĐ

  Nhóm hiện vật

  Chất liệu hiện vật

  Chọn kích thước

  cm2

  cm2

  Danh sách hiện vật

  Phận phố

  Phận phố

  Mã hiện vật:
  P909600
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  100 cm x 70 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  test 5/5

  test 5/5

  Mã hiện vật:
  P418740
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Khác
  Kích thước:
  234 cm x 213 cm x 100 cm
  Tĩnh vật hoa cúc

  Tĩnh vật hoa cúc

  Mã hiện vật:
  P371825
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  70 cm x 100 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Hiện vật 1

  Hiện vật 1

  Mã hiện vật:
  P356476
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  120 cm x 200 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  1.600.000 VNĐ
  Hắc mã

  Hắc mã

  Mã hiện vật:
  P166903
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  77 cm x 107 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Bình vôi và trầu cau

  Bình vôi và trầu cau

  Mã hiện vật:
  P092223
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  79 cm x 57 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  1.000.000 VNĐ
  Chân dung cô gái

  Chân dung cô gái

  Mã hiện vật:
  P078943
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  90 cm x 90 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  70.000.000 VNĐ
  Hoa vàng

  Hoa vàng

  Mã hiện vật:
  P047242
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  45 cm x 55 cm
  Khoả thân

  Khoả thân

  Mã hiện vật:
  P035802
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  110 cm x 90 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  35.000.000 VNĐ
  Chân dung cô du kích

  Chân dung cô du kích

  Mã hiện vật:
  P030244
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  51 cm x 34 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  1.000.000 VNĐ
  Phong cảnh 8

  Phong cảnh 8

  Mã hiện vật:
  P024680
  Nhà cung cấp:
  Tác giả:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  22 cm x 30 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  4.000.000 VNĐ
  Đàn bà trang điểm

  Đàn bà trang điểm

  Mã hiện vật:
  P017793
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  120 cm x 120 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  41.000.000 VNĐ
  Mùa gặt

  Mùa gặt

  Mã hiện vật:
  P017350
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  60 cm x 80 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  20.000.000 VNĐ
  Hai Bà Trưng

  Hai Bà Trưng

  Mã hiện vật:
  P016305
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  68 cm x 86 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  15.000.000 VNĐ
  Hội xuân

  Hội xuân

  Mã hiện vật:
  P012830
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  62 cm x 48 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  17.000.000 VNĐ
  Chân dung của Trúc

  Chân dung của Trúc

  Mã hiện vật:
  P011792
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  52 cm x 38 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  10.000.000 VNĐ
  Bộ tranh Thành Lễ

  Bộ tranh Thành Lễ

  Mã hiện vật:
  P009292
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  150 cm x 200 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  90.000.000 VNĐ
  Bến bờ

  Bến bờ

  Mã hiện vật:
  P008113
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  55 cm x 30 cm
  Cô gái H'Mông

  Cô gái H'Mông

  Mã hiện vật:
  P005598
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Sơn mài
  Kích thước:
  30 cm x 40 cm
  Thiếu nữ thôn quê

  Thiếu nữ thôn quê

  Mã hiện vật:
  P001428
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Toan
  Kích thước:
  75 cm x 90 cm
  Xem chi tiết Ưa thích
  25.000.000 VNĐ
  Ký họa 8

  Ký họa 8

  Mã hiện vật:
  B089924
  Nhà cung cấp:
  Chất liệu:
  Giấy
  Kích thước:
  35 cm x 52 cm