Đăng nhập
HOẶC ĐĂNG NHẬP VỚI
Bạn ko phải thành viên, hãy Đăng ký ngay
Có 11 Hiện vật

Nhà cung cấp

Tác giả

Chọn mức giá

Đ

Đ

0 tr 50 tr 100 tr 150 tr

Nhóm hiện vật

Chất liệu hiện vật

Chọn kích thước

cm2

cm2

0 cm2 500 cm2 1000 cm2 5000 cm2 10000 cm2

Danh sách hiện vật

Hắc mã

Hắc mã

Mã hiện vật:
HV07210
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
107 cm x 77 cm
Xem chi tiết Ưa thích
35.000.000 VNĐ
Bộ tranh Thành Lễ

Bộ tranh Thành Lễ

Mã hiện vật:
HV09292
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Sơn mài
Kích thước:
150 cm x 200 cm
Xem chi tiết Ưa thích
90.000.000 VNĐ
Chân dung của Trúc

Chân dung của Trúc

Mã hiện vật:
HV11792
Nhà cung cấp:
Tác giả:
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
52 cm x 38 cm
Xem chi tiết Ưa thích
10.000.000 VNĐ
Chân dung của Trúc

Chân dung của Trúc

Mã hiện vật:
HV11792
Nhà cung cấp:
Tác giả:
Chất liệu:
Giấy
Kích thước:
52 cm x 38 cm
Xem chi tiết Ưa thích
1.000.000 VNĐ
Tĩnh vật hoa cúc

Tĩnh vật hoa cúc

Mã hiện vật:
HV26920
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Acrylic
Kích thước:
100 cm x 70 cm
Xem chi tiết Ưa thích
35.000.000 VNĐ
Nàng sen 2

Nàng sen 2

Mã hiện vật:
HV28503
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Sơn mài
Kích thước:
80 cm x 120 cm
Xem chi tiết Ưa thích
65.000.000 VNĐ
Khoả thân

Khoả thân

Mã hiện vật:
HV35802
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
110 cm x 90 cm
Xem chi tiết Ưa thích
35.000.000 VNĐ
Nàng sen 1

Nàng sen 1

Mã hiện vật:
HV43353
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Sơn mài
Kích thước:
60 cm x 120 cm
Xem chi tiết Ưa thích
65.000.000 VNĐ
Chân dung cô gái

Chân dung cô gái

Mã hiện vật:
HV78943
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
90 cm x 90 cm
Xem chi tiết Ưa thích
70.000.000 VNĐ
Thời trang

Thời trang

Mã hiện vật:
HV89049
Nhà cung cấp:
Chất liệu:
Toan
Kích thước:
90 cm x 120 cm
Xem chi tiết Ưa thích
75.000.000 VNĐ